Richtlijnen huisvesting

Alle op de Zwolse Vogelmarkt aanwezige vogels/kooien dienen te voldoen aan onderstaande richtlijnen;

1. Er is te allen tijde vers water en/of fruit beschikbaar voor de vogels. Een en ander afgestemd op het soort vogel.
2. Er is te allen tijde voer beschikbaar voor de vogels.
-  Dit moet zichtbaar en voldoende aanwezig zijn, bij voorkeur in bakjes.
-  Speciaal voer geldt voor bijzondere soorten (bijv. Lories).
3. Gezondheid: vogels mogen niet ziek, beschadigd/gewond of vies zijn. Dode en zieke vogels dienen direct te worden verwijderd. 
4. Roofvogels, uilen, kwartels en niet zelfstandige vogels mogen niet aanwezig zijn en bepaalde vogels onder bepaalde voorwaarden. (bv cites vogels)
5. Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de regeling vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002.
6. Huisvesting: Hieronder staan richtlijnen welke de kwaliteitsinspecteur kan gebruiken bij het uitvoeren van de taak:
- De kooien dienen schoon, heel en voorzien te zijn van voldoende zitstokjes, en afgestemd op het soort vogel dat erin gehouden wordt.
- Vogels mogen NIET onder de kraam staan. Lege kooien wel.
- Er mogen geen vogels vanuit lopers en/of transportkooien worden verkocht, of opgeslagen staan t.b.v. de verkoop. Lopers en transportkooien zijn uitsluitend toegestaan t.b.v het transport.
- De hoogte van de kooi moet zodanig zijn dat de vogel er rechtop in moet kunnen staan/zitten op de zitstok. (Zoals vermeld in de voorschriften van NBvV).
- Bij voorkeur dienen 2 vogels per kooi te worden gehuisvest, hierbij rekening houdend met het formaat van de vogels in verhouding tot de afmeting van de kooi. Indien hier vanaf geweken wordt, dan gelden onderstaande voorwaarden.
- Universeel kooi; maximaal 4 vogels, maximaal ter grootte van een kleurkanarie.
- Grote Tropenkooi: maximaal 4 Neophema's of vogels van een zelfde formaat.
- Italiaanse lopers: zijn niet meer toegestaan
- Indien er kooien gebruikt worden van een afwijkend formaat en model: het aantal en formaat van de vogels, in relatie met de kooi waarin deze gehuisvest zijn, is maatgevend. Naar aanleiding hiervan gaat de kwaliteitsinspecteur akkoord, dan wel niet akkoord met deze manier van huisvesting. Dit is ter beoordeling aan de kwaliteitsinspecteur, die bovenstaande regels toepast bij zijn beoordeling.

Voorbeelden van hoe het wel moet! 

 

  • Kooien zijn schoon en onbeschadigd!
  • Kooien zijn afgestemd op het formaat van de vogels!
  • Voer/water en of fruit zijn aanwezig!
  • Niet teveel vogels in 1 kooi!
  • Er zijn voldoende zitstokken aanwezig!

Voorbeelden hoe het niet moet! 

 

  • Teveel vogels van een te groot formaat in 1 kooi
  • Universele TT kooi max. 4 vogels ter groote van een kleurkanarie 
  • Verkoop uit lopers  ook zogenoemde italiaanse lopers is niet toegestaan !
  • Vogels mogen niet op de grond staan ! 
  • Vogels kunnen niet rechtop zitten !
 

Wij bewaken de kwaliteit, dragen bij de Zwolse Vogelmarkt in positieve zin te onderscheiden op gebied van verkoop van vogels, gaan voor het behouden van het NBvV keurmerk, maar het allerbelangrijkste is toch dierenwelzijn!