Agenda

                                                                                                                                                             

2018;

6 februari;                       Contactavond. Lezing door Joh. Zwart uit Menaldum over Tropen.

21 februari;                     Voorbespeking Vogelmarkt.

24 februari;                     Vogelmarkt.

13 maart;                        Nabespreking Vogelmarkt/Contactavond.

10 april;                          Contactavond. Lezing door Adri van Kooten. Reis door Australië.

8 mei;                             Contactavond. Dvd's over de Natuur in de wereld.

26 mei;                           Jaarlijks dagje uit naar Vogelpark Walsrode (Duitsland).

                                                      juni t/m augustus Zomer vakantie

4 september;                   Contactavond. Film door F. Bunte, Jachtopziener Kroondomeinen.

19 september;                 Voorbespreking Vogelmarkt.

22 september;                 Vogelmarkt.

6 oktober;                        Etentje met leden/mederkers Vogelmarkt,

9 oktober;                        Nabespreking Vogelmarkt/Contactavond.

6 november;                    Contactavond.

16 en 17 november;        Onderlinge Tentoonstelling.

15 december;                  Prijsuitreiking TT en Kerstbingo.

 

    Alle activiteiten vinden plaats in MKC Het Anker, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte).