Agenda

                                                                                                                                                             

2017;

7 november                                             Contactavond.

                                                                Lezing door A. Zomer, vv. NBVV, over de flora en fauna in

                                                                Angola en Namibië.

17+18 november                                     Onderlinge tentoonstelling.

                                                                Open: op 17 nov. van 20.00 -22.00 uur

                                                                            op 18 nov. van 10.00 - 14.00 uur.

16 december                                           Kerstbingo en prijsuitreiking Onderlinge TT nov'17

                                                                 (alleen voor leden/gastleden en Marktmdw's)

                                                                                                             

Alle activiteiten vinden plaats in MKC Het Anker, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte)

Op de reguliere contactavonden is iedereen van harte welkom.

(aanvang 19.45 uur)